Gerekli BilgilerKonaklama.html
PosterPoster.html
ProgramProgram.html
AnasayfaAna_Sayfa.html
KatılımcılarKatlmclar.html

İstanbul Yüksek Enerji Fiziği Çalıştayı 26-27 Nisan 2014 Özyeğin Üniversitesi

Konuşmalar

26 Nisan, Cumartesi


 1. Elif Aslı YETKİN

    “JpsiPhi Kütle Spektrumunda Egzotik Durumların Araştırılması


 1. Alper HAYRETER

     “Higgs bozonunun SM Dipol Momentlerine Katkıları


 1. Bora AKGÜN

     “CMS Piksel Algıcının Performansi ve İyileştirme Çaışmaları


 1. Taylan YETKİN

     “Kozmik Muonlarla Tomografik Görüntüleme


 1. Sezen SEKMEN

     “LHC'de Ne Umduk, Ne Bulduk?


 1. Halil GAMSIZKAN

     “Deneysel Parçacık Fiziğinde Gözlemsel Anomaliler


 1. Taygun BULMUŞ

     “Astrofizikte Nötrino Salınımları


 1. Cemsinan DELİDUMAN

     “Kuadratik Gravitenin Astrofiziksel Uygulamaları


 1. Ulaş SAKA

     “Boyutsal İndirgeme, Ayar süpergravite ve Kütleli S- Düalliği


 1. Nefer ŞENOĞUZ

     “Kozmik Ş̧işme ve Nötrinolar”

27 Nisan, Pazar


 1. Altuğ ÖZPİNECİ

     “Yüksek Enerji Fiziğinde Güncel Problemler

  

 1. Arzu Türkkan

     “Sonlu Sıcaklıklarda Tensör Mezonların İncelenmesi


 1. Nader GHAZANFARİ

     “Bose-Einstein Kondansatlarında Penrose Süreci


 1. Melahat BAYAR

     “Dinamik Olarak Üretilen Meson ve Bayronlar


 1. Alperen YÜNCÜ

     “BESIII Deneyi ve Hafif Kuark Spektroskopisi


 1. Serhat IŞTIN

      “ATLAS'ta Çeşni Değiştiren Yüksüz Akım Bozunumlarında Ağır Kuark Araştırmaları


 1. Merve ŞAHİNSOY

     “ATLAS'ta Standart Modelimsi Ağır Kuark Araştırmaları


 1. Ercan PİLİÇER

      “Yüksek Enerji Fiziğinde Benzetişim Yöntemleri


 1. Zerrin KIRCA

     “Elektron Pozitron Çarpıştırıcılarında Little Higgs Ağır Z Bozonu ve Ağır T Kuarkı Üretimi”


 1. Özkan ŞAHİN

      “Mikro Desenli Gazlı Detektörler